Wat?

Dit boek maakt je snel en praktisch een specialist in het inschatten van iemands attitudes. En mooi meegenomen: je leert jezelf ook beter kennen.

Welke sollicitant of cliënt zit écht voor je?

Organisaties die mensen met de juiste attitudes aantrekken, werken beter. Coaches die op basis van het inschatten van attitudes advies verlenen werken slimmer. De laatste jaren was het HR-beleid sterk gefocust op het zoeken en ontwikkelen van de m/v met de juiste vaardigheden voor een job.

Intussen stoot dit competentiedenken meer en meer op grenzen. Zeer competente medewerkers blijken dan toch niet altijd de geknipte aanwerving te zijn. Er schort soms wat op het vlak van attitudes en de link met de bedrijfscultuur is er niet altijd.

Attitudes voorspellen beter of iemand zal fitten in een toekomstige job en of hij het graag zal doen.

Waarom?

  • Huidige aanpak

    Hoe beleven we onze huidige interviewaanpak? Hoe goed is die? Is die nog actueel? Wordt er voldoende rekening gehouden met de uitdaging waarvoor we staan met betrekking tot inzetbaarheid, moeilijk in te vullen vacatures bij knelpuntberoepen, mondiger kandidaten, …?

  • Slimmer interviewen

    Omdat ... we in gesprek gaan met steeds beter voorbereide kandidaten, buikgevoel alleen niet volstaat, het lastig is om motivatie goed in te schatten, je cliënt feedback verwacht van het gesprek, we ons bewuster moeten zijn van onze vooroordelen, enkel competenties en talenten inschatten onvoldoende is, heel wat klassieke vragen geen meerwaarde hebben, ...

  • Alles kan beter

    Onze slogan is ‘Alles kan beter’. Via het boek ‘slim interviewen’ en het attitudegericht interview in het bijzonder proberen we een nieuwe methodiek aan te reiken die de huidige aanpak meer verfijnt, completer maakt. Maar we gooien zeker niet alles overboord.

Hoe?
Het CACTUS-model voor selectie en loopbaanbegeleiding.

Benoemen & decoderen

Het attitudegericht interview is een gestructureerde interviewtechniek waarmee je op een snelle manier een dieper inzicht krijgt in de attitudes en motivatie van een persoon binnen een bepaalde context. Je vergelijkt de structuur van het antwoord van je cliënt met specifiek omschreven indicatoren waardoor je de attitudes kunt analyseren.

Test- & Feedback

De sterkte van het attitudegericht interviewen schuilt in het feit dat de ingeschatte attitudes via een feedbackmethode met de cliënt worden afgetoetst voor herkenning, verdieping en betrouwbaarheid. Bij twijfel of onjuiste inschatting kan op die manier toch nog de juiste codering worden gevonden en de fout worden hersteld.

Integreren

We vinden het belangrijk dat het attitudegericht interview en de test- en feedbacktechniek een plaats krijgen binnen het klassieke interview. Vandaar dat we zelf een nieuw model voorstellen waarin deze elementen een plaats krijgen naast de andere sterkhouders van de selectie- en/of coachingscyclus zoals de cv-screening, het competentiegericht interviewen, de scoring. We hebben het nieuwe model CACTUS-model genoemd.

Wat zeggen anderen?

Een heel aangenaam boek om te lezen, zowel inhoudelijk theoretisch als zeer praktisch en dus toepasbaar, mooie en boeiende inzichten, vele voorbeelden...

Ann Moreels, docente Flanders Business School, Thomas More en Odisee

Ik begrijp nu beter hoe collega's en medewerkers functioneren, anders dan ik ...

Dirk Vandenbussche, eigenaar Finstra

Wat ik sterk vond aan het boek is dat de beschreven methodes zowel voor selectie als voor coaching/loopbaanbegeleiding bruikbaar zijn. Als leek in de materie heb ik veel kunnen bijleren en heeft het boek me doen nadenken over de juiste vraagtechnieken bij jobinterviews.

Sara Berquin, Legal Counsel Corporate Law bij Berquin Notarissen

Bij het lezen van Slim Interviewen viel het me op dat de definities van de verschillende attitudes je geen gevoel geven dat er een waardeoordeel wordt uitgedrukt tegenover attitudes.

Raf Peeters, Spelontwikkelaar Smart Games

Laten we dat cruciale interview nu eindelijk ernstig aanpakken!

Lees de volledige recensie hier, HR Square

Vergeet STAR, het nieuwe interviewen heet: CACTUS!

Lees de volledige recensie hier, www.werf-en.nl

Ik kan dit boek aan elke recruiter (en ook loopbaanbegeleiders) aanraden! Als je graag van dat buikgevoel vanaf wil en graag authentieke antwoorden wil van je kandidaten, is het CACTUS-model zeker aan te bevelen!

Lees de volledige recensie hier, Salina Stubbe

Het boek heb ik in één ruk uitgelezen en ik ben direct met de vragenlijst aan de slag gegaan. De overgang van competentiegericht interviewen naar attitudegericht interviewen, vooral op basis van enkelvoudige open vragen, ook de wijze van het herhalen van de vraag en het feit dat er niet gestuurd wordt op het antwoord, vind ik zeer krachtig als instrument. Over kennis gaat het meestal niet meer, maar wel over het waarom iemand een carrièrewijziging wil doen. Het aspect motivatie is zeer belangrijk.

Sigrid Callebert, Raadgever Begroting en Financiën en Interne coach, Vlaamse Overheid

Het CACTUS interview model sluit naadloos aan bij wat BoSa -Selor verstaat onder het gedragsgericht interviewen. De gestructureerdheid en de meetbaarheid van motivatie via het in kaart te brengen van Attitudes valt meteen op en zet ons op weg naar meer vakkennis om het beroep van recruiter te verbinden met dat van loopbaanbegeleider.

Geert De Smet - Director Rekrutering, Certificatie & Loopbaancentrum, BoSa-Selor

Wim Thielemans slaagt erin om "de stiel" van het interviewen naadloos te fileren. Niet alleen legt hij de vinger op de wonde, maar hij schrijft ook meesterlijk voor hoe we ons vakmanschap op kunnen krikken.

Dirk Buyens - Professor HRM, Vlerick Business School

Wim
Thielemans

Over de auteur

Wim Thielemans is oprichter van Dynamo, partner voor training, coaching en organisatieontwikkeling en oprichter van de School For Recruitment, die innovatieve assessmentmethodes aanleert. Hij herkent trends en ontwikkelt praktische vormingen en trajecten die passen bij de werkplek van de toekomst. Zo maakt hij mensen en organisaties meer zelfsturend met job- en teamcrafting.

In 2006 zag het uitgebreide attitudegericht interview het licht. Een set van vragen waarmee 45 attitudes worden ingeschat. Verschillende organisaties gingen hiermee sindsdien enthousiast aan de slag. Na de inzichten uit een gebruikersonderzoek i.s.m. de KULeuven ontwierp hij in 2015 een vereenvoudigde vorm waarmee veertien attitudes worden ingeschat en waarop het boek Slim interviewen is gebaseerd. Het attitudegericht en het competentiegericht interview en de test- en feedbacktechniek kregen een plaats binnen het CACTUS-model, de interviewcyclus voor de toekomst!

Kraak de attitudecode
Krijg toegang tot de extra's bij het boek.

Hoe werkt het?

Na opgave van je e-mail-adres en de boekcode sturen we je via mail een link door die je toegang geeft tot een aantal nuttige downloads en de attitudetest.

Downloads

Bij het boek horen een aantal interessante documenten en formulieren. Ze zijn onontbeerlijk wil je aan de slag gaan met het attitudegericht interview.

Doe de attitudetest

Via de elektronische attitudetest meet je in een mum van tijd je attitudeprofiel. Deze module is beschikbaar vanaf midden december.