Wat?

Dit boek maakt je snel en praktisch een specialist in het inschatten van iemands attitudes. En mooi meegenomen: je leert jezelf ook beter kennen.

Welke sollicitant of cliënt zit écht voor je?

Organisaties die mensen met de juiste attitudes aantrekken, werken beter. Coaches die op basis van het inschatten van attitudes advies verlenen werken slimmer. De laatste jaren was het HR-beleid sterk gefocust op het zoeken en ontwikkelen van de m/v met de juiste vaardigheden voor een job.

Intussen stoot dit competentiedenken meer en meer op grenzen. Zeer competente medewerkers blijken dan toch niet altijd de geknipte aanwerving te zijn. Er schort soms wat op het vlak van attitudes en de link met de bedrijfscultuur is er niet altijd.

Attitudes voorspellen beter of iemand zal fitten in een toekomstige job en of hij het graag zal doen.

Waarom?

  • Huidige aanpak

    Hoe beleven we onze huidige interviewaanpak? Hoe goed is die? Is die nog actueel? Wordt er voldoende rekening gehouden met de uitdaging waarvoor we staan met betrekking tot inzetbaarheid, moeilijk in te vullen vacatures bij knelpuntberoepen, mondiger kandidaten, …?

  • Slimmer interviewen

    Omdat ... we in gesprek gaan met steeds beter voorbereide kandidaten, buikgevoel alleen niet volstaat, het lastig is om motivatie goed in te schatten, je cliënt feedback verwacht van het gesprek, we ons bewuster moeten zijn van onze vooroordelen, enkel competenties en talenten inschatten onvoldoende is, heel wat klassieke vragen geen meerwaarde hebben, ...

  • Alles kan beter

    Onze slogan is ‘Alles kan beter’. Via het boek ‘slim interviewen’ en het attitudegericht interview in het bijzonder proberen we een nieuwe methodiek aan te reiken die de huidige aanpak meer verfijnt, completer maakt. Maar we gooien zeker niet alles overboord.

Hoe?
Het CACTUS-model voor selectie en loopbaanbegeleiding.

Benoemen & decoderen

Het attitudegericht interview is een gestructureerde interviewtechniek waarmee je op een snelle manier een dieper inzicht krijgt in de attitudes en motivatie van een persoon binnen een bepaalde context. Je vergelijkt de structuur van het antwoord van je cliënt met specifiek omschreven indicatoren waardoor je de attitudes kunt analyseren.

Test- & Feedback

De sterkte van het attitudegericht interviewen schuilt in het feit dat de ingeschatte attitudes via een feedbackmethode met de cliënt worden afgetoetst voor herkenning, verdieping en betrouwbaarheid. Bij twijfel of onjuiste inschatting kan op die manier toch nog de juiste codering worden gevonden en de fout worden hersteld.

Integreren

We vinden het belangrijk dat het attitudegericht interview en de test- en feedbacktechniek een plaats krijgen binnen het klassieke interview. Vandaar dat we zelf een nieuw model voorstellen waarin deze elementen een plaats krijgen naast de andere sterkhouders van de selectie- en/of coachingscyclus zoals de cv-screening, het competentiegericht interviewen, de scoring. We hebben het nieuwe model CACTUS-model genoemd.

Achtergrond

Hoe staat het met de credibiliteit van het attitudegericht interview?
We lieten dit onderzoeken door de KU Leuven en kwamen tot volgende vaststellingen.

Validiteit

Het attitudegericht interview heeft minstens dezelfde validiteit als het STAR-interview bij het competentiegericht interview. Het heeft een vaste vragenset, een attitudewoordenboek met een beschrijving van de attitudes en een scoreformulier om de attitudes gestructureerd te inventariseren. Bovendien is er een test- en feedbackronde waar de resultaten worden gecheckt met de cliënt. Dit zorgt voor een hoge gestructureerdheid en een hoge predictieve validiteit.

Sociale wenselijkheid

Het attitudegericht interview gaat sociale wenselijkheid tegen. Er wordt naar de vorm (het hoe) van het antwoord geluisterd en minder naar de inhoud (het wat). De geïnterviewde weet immers niet wat de interviewer gaat inschatten.

Betrouwbaarheid

Het attitudegericht interview heeft een hoge betrouwbaarheid en een hoge interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Een interview met een hoge betrouwbaarheid levert steeds dezelfde antwoorden op bij dezelfde cliënt. Als een cliënt dezelfde vragen krijgt voorgelegd door verschillende interviewers zal er weinig variatie in de beoordeling zitten. In het laatste geval spreken we over een hoge interbeoordelaarsbetrouwbaarheid.

Wim
Thielemans

Over de auteur

Wim Thielemans is oprichter van Dynamo, partner voor training, coaching en organisatieontwikkeling en oprichter van de School For Recruitment, die innovatieve assessmentmethodes aanleert. Hij herkent trends en ontwikkelt praktische vormingen en trajecten die passen bij de werkplek van de toekomst. Zo maakt hij mensen en organisaties meer zelfsturend met job- en teamcrafting.

In 2006 zag het uitgebreide attitudegericht interview het licht. Een set van vragen waarmee 45 attitudes worden ingeschat. Verschillende organisaties gingen hiermee sindsdien enthousiast aan de slag. Na de inzichten uit een gebruikersonderzoek i.s.m. de KULeuven ontwierp hij in 2015 een vereenvoudigde vorm waarmee veertien attitudes worden ingeschat en waarop het boek Slim interviewen is gebaseerd. Het attitudegericht en het competentiegericht interview en de test- en feedbacktechniek kregen een plaats binnen het CACTUS-model, de interviewcyclus voor de toekomst!

Kraak de attitudecode
Krijg toegang tot de extra's bij het boek.

Hoe werkt het?

Na opgave van je e-mail-adres en de boekcode sturen we je via mail een link door die je toegang geeft tot een aantal nuttige downloads en de attitudetest.

Downloads

Bij het boek horen een aantal interessante documenten en formulieren. Ze zijn onontbeerlijk wil je aan de slag gaan met het attitudegericht interview.

Doe de attitudetest

Via de elektronische attitudetest meet je in een mum van tijd je attitudeprofiel. Deze module is beschikbaar vanaf midden december.